Půjčovna karavanů, půjčovna obytných vozů, AUTO DANTE

- AKČNÍ CENY PO CELOU SEZÓNU! -
Půjčovna dětských vozíků
nyní nabízí zapůjčení vozíku za skvělé ceny.

Zlepšení produktu – bezpečnostní upgrade cyklosouprav CTS

Jako prodejce produktů Chariot Vás informujeme o novém zlepšení stávajících cyklosouprav CTS. Společnost Thule CTS identifikovala příležitost ke zvýšení bezpečnosti svých cyklosouprav Chariot. Toto zlepšení se týká pouze některých vozíků Chariot vyrobených v období mezi říjnem 2002 a zářím 2011.

Aktualizované závěsné rameno CTS pro koloVšechny výrobky Chariot jsou vyráběny v souladu s veškerými bezpečnostními předpisy dostupnými v době výroby. Cyklovozíky procházejí přísnými interními testy vyvinutými společností s letitou zkušeností a s vůdčím postavením na trhu. Výrobce cyklovozíků Chariot na základě dlouhodobých zátěžových testů zjistil, že pokud jsou cyklovozíky používány jako přívěsy ke kolu, pak za mimořádně vzácných okolností může za provozu dojít k selhání závěsného ramene Chariot nebo konkrétní verze křidélka VersaWing 2.0. Toto selhání představuje riziko oddělení vozíku od kola.

Riziko selhání výrobku je mimořádně nepravděpodobné, výrobce neobdržel žádné zprávy o zraněních, přesto však společnost Thule CTS přijala preventivní opatření a ve snaze trvale zlepšovat a upgradovat produkty navrhla nový zlepšený popruh pro všechny nové cyklovozíky vyrobené po 15. říjnu 2011. Tento bezpečnostní popruh zabrání oddělení přívěsu od kola v mimořádně vzácném případě selhání.

Všem stávajícím majitelům cyklosouprav Chariot, kteří mohou být ovlivněni tímto problémem, nabízíme příležitost získat zdarma repasovací soupravu pro upgrade, kterou si můžete snadno nainstalovat na stávající nosič.

Otázky a odpovědi

Jedná se o stažení produktu?

Ne. Výrobce cyklovozíků Chariot CTS nestahuje z trhu žádné výrobky. Přívěsy Chariot byly vyrobeny v souladu se všemi bezpečnostními předpisy, které byly k dispozici v době výroby. Společnost Thule Child Transport Systems Ltd. („Thule CTS“) však identifikovala příležitost ke zvýšení bezpečnosti svých cyklosouprav Chariot. Toto zlepšení zavádíme u nové výroby a jsme rozhodnuti udělat komerční nabídku na upgrade pro majitele stávajících cyklovozíků.

Proč Thule CTS dělá tento bezpečnostní upgrade?

I když všechny přívěsy Chariot jsou vyrobeny podle příslušných předpisů a před uvedením na trh procházejí přísnými testy, společnost Thule CTS identifikovala možnost, že jsou-li vozíky použity jako přívěsy ke kolu, v mimořádně vzácných případech by mohlo dojít k selhání některých závěsných ramen a křidélek VersaWing 2.0. Tento bezpečnostní upgrade se zavádí jako preventivní opatření v reakci na toto zjištění.

Co přesně je problém?

Thule CTS identifikovala dva potenciální problémy v případě, že se vozíky používají jako přívěs ke kolu. Za mimořádně vzácných okolností existuje riziko, že závěsná ramena vyrobená od roku 2002 prasknou z důvodu únavy materiálu. V případě, že si uživatel tohoto prasknutí nevšimne, existuje riziko jejich selhání. Za mimořádně vzácných okolností může dojít také k prasknutí křidélka VersaWing 2.0 v případě převrácení vozíků vyrobených v období mezi prosincem 2005 a červencem 2010. V případě takového selhání existuje riziko, že se vozík oddělí od kola.

Mohlo by kvůli tomu dojít ke zranění mého dítěte? Jaké existuje nebezpečí?

V souvislosti se žádným z těchto problémů nebyla hlášena žádná zranění. Ovšem v mimořádně vzácném případě selhání závěsného ramene nebo křidélka VersaWing 2.0 by se vozík mohl oddělit od kola. Kovový rám vozíku a bezpečnostní pás a přilba, které má dítě na sobě, by ho měly ochránit před jakýmkoliv zraněním. Ovšem v závislosti na tom, kdy a jak se vozík používá v okamžiku možného selhání, nelze vyloučit riziko závažnějšího zranění. Proto CTS zavádí tento bezpečnostní upgrade jako preventivní opatření.

Jak společnost Thule CTS zjistila, že toto riziko existuje?

Thule CTS identifikovala možnost rizika v spolupráci se svým exkluzivním evropským dovozcem Zwei plus zwei GmbH.

Byly hlášeny nějaké problémy při používání?

V souvislosti se žádným z těchto problémů nebyla hlášena žádná zranění, vyskytlo se však několik hlášení o prasklých nebo zlomených závěsných ramenech a několik hlášení o zlomení křidélka VersaWing 2.0 (pokud byly k dispozici informace, pak zřejmě ke všem zlomením křidélka VersaWing 2.0 došlo po převrácení vozíku).

Došlo v souvislosti s tímto problémem k nějakým zraněním?

Ne. V souvislosti s tímto problémem nebyla nikde na světě hlášena žádná zranění.

Jak mohu říci, zda moje závěsné rameno trpí únavou materiálu?

Účinky únavy materiálu závěsného ramene dokládají praskliny závěsného ramene. Uživatelé by měli závěsné rameno od přívěsu často oddělit a zkontrolovat známky poškození nebo prasklin, obzvláště v oblasti kolem tlačítka na závěsném rameni samotném. V případě jakýchkoli známek poškození je závěsné rameno nutné ihned vyměnit. Stejně jako u jiných produktů, které se používají v tvrdém prostředí a fyzických podmínkách, je důležité, aby uživatelé udržovali vozík podle pokynů výrobce a pravidelně kontrolovali stav vozíku a všech jeho součástí.

Jak mohu říci, zda se křidélko VersaWing 2.0 může rozlomit při převrácení?

Společnost Thule CTS identifikovala riziko, že křidélko VersaWing 2.0 se může rozlomit v případě, že na závěsné rameno působí dostatečná síla opačným směrem, než je jeho určené používání. To se může stát například v případě převrácení vozíku a vyvinutí dostatečné síly směrem dolů na řídítka vozíku nebo horní rám v průběhu takové události. Není žádný způsob, jak detekovat možnost rozlomení předem.
Uživatelům připomínáme důležitost bezpečné a opatrné jízdy na kole, obzvláště v ostrých zatáčkách a v přítomnosti překážek na cestě, aby se vyhnuli riziku převrácení vozíku.

Co repasovací souprava pro upgrade udělá?

Repasovací souprava pro upgrade zabrání oddělení přívěsu od kola ve vzácném případě selhání součástí závěsného ramene nebo křidélka VersaWing 2.0. Souprava pro upgrade sestává z vylepšeného bezpečnostního popruhu o zvýšené síle pro připojení k závěsnému ramenu a přídatné smyčky pro připojení nového popruhu k rámu vozíku.

Proč společnost Thule CTS znovu nenavrhne závěsné rameno tak, aby neprasklo, namísto zavedení popruhu, který zabrání oddělení v případě, že se tak stane.

Současný design závěsného ramene splňuje všechny příslušné bezpečnostní předpisy. Veškerá rizika prasknutí a nebo rozlomení závěsného ramene se vyskytují pouze za mimořádně vzácných okolností. Společnost Thule CTS má za to, že zavedení nového popruhu je nejlepším řešením pro potenciální riziko selhání součástí.
Nový popruh bude vyžadován také pro přívěsy ke kolům v případě, že bude zavedena nová evropská norma, která je právě v procesu vývoje.

Jak zjistím, zda mám nárok na repasovací soupravu pro upgrade zdarma?

Jestliže vaše závěsné rameno má tlačítko, ale nemá nový bezpečnostní pás zavedený společností Thule CTS od října 2011, máte nárok na repasovací soupravu pro upgrade zdarma.

Je další používání přívěsu v období, kdy čekám na soupravu pro upgrade, bezpečné?

Riziko selhání závěsného ramene a nebo křidélka VersaWing 2.0 chápeme tak, že vzniká pouze za mimořádně vzácných okolností. Avšak každý zákazník, který se obává dalšího použití produktu Chariot jako přívěsu ke kolu, by měl počkat, až nainstaluje soupravu pro upgrade zdarma, než bude používat vozík jako přívěs ke kolu.

Bude snadné nainstalovat repasovací soupravu pro upgrade zdarma?

Ano, souprava pro upgrade je navržena tak, že ji mohou uživatelé snadno nainstalovat s pomocí běžných nástrojů. Instalace by neměla trvat déle než půl hodiny. V případě jakýchkoli dotazů nás kdykoli kontaktujte.

Co když mám závěsné rameno Weber?

I když nebyly hlášeny žádné případy zlomení závěsného ramene Weber ani křidélka VersaWing 2.0 ve spojení s použitím jako přívěs ke kolu, společnost Thule CTS ve spolupráci s Zwei plus zwei se rozhodla nabídnout specializovanou repasovací soupravu (díl č. 40105036) i pro závěsné rameno Weber pro použití s vozíky Chariot.

Mohu namísto toho dostat náhradní výrobek?

Ne, nabídka společnosti Thule CTS pro stávající uživatele vozíků Chariot na obdržení repasovací soupravy pro upgrade zdarma znamená, že stávající uživatelé mohou využít stejného zlepšení, které se zavádí ve výrobě vozíků.

+

Zde můžete spravovat svůj souhlas s cookies.

Využíváme soubory cookies pro zlepšení funkčnosti našeho webu, měření výkonnosti a poskytování funkcí sociálních sítí. Můžete se svobodně rozhodnout jaké cookies budou uloženy pomocí tlačítek předvolby.

Vždy aktivní

Přijmout vše Odmítnout Přijmout vybrané